Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά 29/3/2010


Μετά από μήνες ορίζεται Πρόεδρος και Δ.Σ. στη ΔΕΠΑΠ.. των απλήρωτων υπαλλήλων

H συνεδρίαση του Σώματος θα γίνει την Δευτέρα 29/3/2010 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ  1ο: «Μερική αναμόρφωση του προϋπ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2010 με παράλληλη αναμόρφωση του ετήσιου προγράμματος δράσης».

ΘΕΜΑ 2ο:  «Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.Α.Π.)».  


ΘΕΜΑ  3ο:  «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:<Επισκευές-διαρρυθμίσεις στο Δημοτικό κτίριο Θηβών 50 & Φαλήρου».

ΘΕΜΑ 4ο:  «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου:<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Γ΄, Δ΄, & Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜ/ΤΑ> δαπάνης 760.249,24 € χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 904.696,59 € και παράταση εργασιών για 90 ημέρες έως 2-8-10».

ΘΕΜΑ 5ο:  «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: <ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Α.Α.Ε. 8/2007>».

ΘΕΜΑ  6ο:  «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: <Καθαίρεση επικίνδυνων ψευδοροφών και φωτιστικών σωμάτων στο Εμποροναυτιλιακό Κέντρο Πειραιά>».

ΘΕΜΑ  7ο:  «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: <Επισκευές μικρής κλίμακας στους βρεφονηπιακούς σταθμούς».

ΘΕΜΑ 8ο:  «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 1.999,06 € συμπ/νου Φ.Π.Α. που αφορά τα έξοδα της εκδήλωσης της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Β΄ Δημ. Διαμ/τος στις 29-1-10».

ΘΕΜΑ 9ο:  «Επιχορήγηση της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά <Η ΟΜΟΝΟΙΑ> με το ποσό των 8.000 € και διάθεση σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 10ο: «Επιχορήγηση του συλλόγου <ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ> με το ποσό των 1.400 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 11ο:  «Επιχορήγηση του ομίλου <ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ> με το ποσό των 8.000 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 12ο:  «Επιχορήγηση του συλλόγου <ΦΟΙΝΙΞ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ> με το ποσό των 5.000 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ  13ο:  «Επιχορήγηση του ομίλου <ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΕΤΩΝ> με το ποσό των 6.000 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ  14ο:  «Επιχορήγηση του συλλόγου <ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ> με το ποσό των 5.500 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ  15ο:  «Επιχορήγηση του συνδέσμου <ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ> με το ποσό των 8.000 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ  16ο:  «Επιχορήγηση του συνδέσμου <ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ> με το ποσό των 5.000 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ  17ο:  «Επιχορήγηση του ομίλου <ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ> με το ποσό των 8.000 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ   18ο:  «Επιχορήγηση του ομίλου <ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ-ΦΙΛΙΑΣ> με το ποσό των 6.000 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 19ο:  «Έγκριση ετήσιας συντήρησης συστημάτων ασφάλειας συναγερμού και πυρανίχνευσης του κτιρίου του Ιστορικού Αρχείου και διάθεση πίστωσης ποσού 780,00 €+ ΦΠΑ και απ΄ ευθείας ανάθεση με την εταιρεία ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 20ο:  «Έγκριση απασχόλησης του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ένταξης Περίθαλψης Αλλοδαπών Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Κ.Ε.Π.Α.Π.) στην Επιχείρηση».

ΘΕΜΑ  21ο: «Έγκριση απασχόλησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην ΚΟΔΕΚΕΠΑΠ».

ΘΕΜΑ  22ο:  «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, που εκ παραδρομής χρεώθηκαν στο όνομα του κ. ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ».

ΘΕΜΑ  23ο:  «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, που εκ παραδρομής χρεώθηκαν στο όνομα του κ. ESTABOULIAN VAROULIAN».

ΘΕΜΑ 24ο:  «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, της εταιρείας ΧΑΝΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.  προκειμένου να επαναβεβαιωθούν στους σωστούς ιδιοκτήτες των οχημάτων».

ΘΕΜΑ  25ο:  «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, που εκ παραδρομής χρεώθηκαν στο όνομα του κ. ΚΡΑΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ».

ΘΕΜΑ  26ο:  «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, που εκ παραδρομής χρεώθηκαν στο όνομα της κ. ΚΟΦΙΤΣΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ».

ΘΕΜΑ  27ο:  «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, που εκ παραδρομής χρεώθηκαν στο όνομα του κ. ΝΤΕΝΤΕΨΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ».

ΘΕΜΑ  28ο:  «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, στο όνομα του κ. ΒΕΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, λόγω λανθασμένης κλήσης».

ΘΕΜΑ  29ο:  «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής παράνομης στάθμευσης, που εκ παραδρομής χρεώθηκαν στο όνομα της κ. ΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑΣ».

ΘΕΜΑ    30ο:   «Διαγραφή ποσού 935,35€ που έχει βεβαιωθεί με την 770/06 απόφ. Δ.Σ. σε άγνωστο ιδιοκτήτη και αφορά ανταποδοτικά τέλη για το ακίνητο επί της οδού Γρ.Λαμπράκη 67 στον Πειραιά».

ΘΕΜΑ 31ο:  «Διαγραφή της υπ΄ αριθμ. 51/2010 εγγραφής από τον βεβαιωτικό κατάλογο εξωτερικών διακλαδώσεων που αφορά το ακίνητο στην οδό ΚΑΡΑΤΖΑ 4, επιστροφή ποσού 157,30 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον κ. Γκοτζογιάννη Ιωάννη και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 32ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 800 € που αφορά την χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε άπορο δημότη».

ΘΕΜΑ 33ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 800 € που αφορά την χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε άπορη δημότισσα».

ΘΕΜΑ 34ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 600 € που αφορά την χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε άπορη δημότισσα».

ΘΕΜΑ 35ο:  «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Ερμουπόλεως, έμπροσθεν της εισόδου του Βρεφονηπιακού σταθμού».

ΘΕΜΑ  36ο:  «Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων στην οδό Πραξιτέλους, στο τμήμα μεταξύ των οδών Μπουμπουλίνας και Φιλελλήνων και συγκεκριμένα στην αριστερή πλευρά της οδού, κατά την φορά κίνησης των οχημάτων».

ΘΕΜΑ  37ο:  «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί των οδών Σαλαμίνος και Θεσσαλονίκης, έμπροσθεν της εισόδου των 9ου, 11ου και 31ου Δημ. Σχολείων και 11ου, 27ου και 51ου Νηπιαγωγείων, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους, σε μήκος 6 μέτρων».

ΘΕΜΑ 38ο:  «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Παπαστράτου, έμπροσθεν των εισόδων του 13ου Γυμνασίου Πειραιά και 3ου Λυκείου Πειραιά, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους, σε μήκος 6 μέτρων».

ΘΕΜΑ  39ο:  «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν των εισόδων του 14ου και 17ου Δημ. Σχολείων που βρίσκονται επί της οδού Θήρας».

ΘΕΜΑ  40ο:  «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό προτεραιότητας της οδού Αμοργού έναντι της οδού Κατσούλη».

ΘΕΜΑ  41ο:  «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης για το ΥΝΟ-7220 αυτοκίνητο του Νικολάου Ψαράκη, επί της οδού Καρπάθου έμπροσθεν του αρ. 30».

ΘΕΜΑ  42ο:  «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης για το ΥΝΜ-5984 Ι.Χ. αυτοκίνητο του Νικολάου Παλάση, επί της οδού Φαβιέρου 85».

ΘΕΜΑ  43ο:  «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης για το ΥΝΟ-6627 αναπηρικό αυτοκίνητο της κ. Πανωραίας Μαστρογιάννη, επί της οδού Σαλεπούλα έναντι της ιδιοκτησίας με αρ. 11-13».
*Επιτέλους ορίζεται ύστερα από αρκετούς μήνες το νέο Δ.Σ. της ΔΕΠΑΠ των απλήρωτων υπαλλήλων!  Τόσο καιρό ποιος διοικούσε;

http://www.piraeuspress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου