Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Συνάντηση Δημάρχου Π. Φασούλα με τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Α. Λοβέρδο

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Παναγιώτης Φασούλας, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Γιώργο Οικονομόπουλο, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέα Λομβέρδο και του υπέβαλλε πρόταση του Δήμου Πειραιά και της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ένταξης Περίθαλψης Αλλοδαπών Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Κ.Ε.Π.Α.Π.), για χρηματοδότηση δράσεων για τους μετανάστες.


Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο έργο «Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού (2010) στο Πλαίσιο της Υπ΄ Αριθμ. 1098/2008/ΕΚ Απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008» που έχει προκηρύξει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Το έργο έχει ως στόχο μεταξύ άλλων την ανάδειξη της καταπολέμησης της φτώχειας ως θέμα που αφορά το σύνολο της κοινωνίας και την κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την αλλαγή στερεοτύπων, με στόχο την ενεργό συμμετοχή του συνόλου των εμπλεκομένων φορέων.
Η πρόταση του Δήμου Πειραιά και της ΚΟ.Δ.Ε.Κ.Ε.Π.Α.Π. περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός σημαντικού αριθμού δράσεων που εντάσσονται στο γενικότερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των μεταναστών της πόλης του Πειραιά. Το Σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις όπως:
• Λειτουργία ιατρείου και οδοντιατρείου για μετανάστες στους χώρους της ΚΟ.Δ.Ε.Κ.Ε.Π.Α.Π., που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας.

• Λειτουργία Γραφείου Διασύνδεσης Μεταναστών / Επιχειρήσεων.

• Υλοποίηση έρευνας και εκπόνηση μελέτης που αφορά στην αποτύπωση των χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων των μεταναστών του Πειραιά

• Κατάρτιση μεταναστών με στόχο τη δημιουργία Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών (Cultural Mediators).

• Υλοποίηση ενός αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις γνώσεων που πρέπει να έχουν οι μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα (π.χ. ελληνική γλώσσα, λειτουργία του ελληνικού κράτους)

• Διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων με θεματολογία όπως η «πρόσβαση των μεταναστών στο σύστημα υγείας» (Διεθνής Συνάντηση), οι «δυνατότητες πρόσβασής των γυναικών μεταναστριών στις κοινωνικές υπηρεσίες (παιδεία, υγεία, πρόνοια και κοινωνική ασφάλιση)», η «πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων» και οι «συναλλαγές των μεταναστών με τις Δημόσιες Υπηρεσίες».

• Οργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης και προβολής που αφορά την ενημέρωση των μεταναστών σχετικά με το ιατρείο και το οδοντιατρείο που θα λειτουργήσουν στους χώρους της ΚΟ.Δ.Ε.Κ.Ε.Π.Α.Π., καθώς και σχετικά με το νομοσχέδιο που ρυθμίζει θέματα ιθαγένειας και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις προσεχείς δημοτικές εκλογές.

• Τέλος, στο Σχέδιο περιλαμβάνεται η υλοποίηση Δράσεων Δικτύωσης Μεταναστών, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να ενταχθούν στο κοινωνικό τους περιβάλλον, θα ενισχύσουν την πολιτισμική τους ταυτότητα και θα δημιουργήσουν δεσμούς τόσο με άλλους μετανάστες όσο και με όλους του Δημότες του Πειραιά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο του έργου χρηματοδοτείται κατά 100% από δημόσιους πόρους και ανέρχεται σε 500.000 € συμπεριλαμβανομένου και του επιλέξιμου ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο του έργου, αποτελεί εξ’ ολοκλήρου δημόσια δαπάνη και προέρχεται από κοινοτικούς πόρους σε ποσοστό 50% και από εθνικούς πόρους σε ποσοστό 50%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου