Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

Ανέλαβαν δράση οι επιστήμονες για τη μετατροπή του Αγκιστρίου σε πράσινο νησί – Τι προτείνουν για την υλοποίηση του οραματικού στόχου της Νομαρχίας Πειραιά

Σε παραγωγική φάση πέρασε η συνεργασία της Νομαρχίας Πειραιά και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την μετατροπή του Αγκιστρίου σε «πράσινο νησί».


Πρόσφατα, ομάδα επιστημόνων του ΕΜΠ επισκέφθηκε με τον αντινομάρχη Υποδομών κ. Παύλο Τριανταφύλλου το Αγκίστρι, προχωρώντας σε μια πρώτη καταγραφή – εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης κυρίως στους τομείς ενέργειας, μεταφορών, υδάτινων πόρων και αποβλήτων (υγρών και στερεών), η αειφόρος διαχείριση των οποίων θα αποτελέσει το βασικό στάδιο της προώθησης της πράσινης ανάπτυξης στο νησί, και περαιτέρω, της εφαρμοσμένης έρευνας για την ανάπτυξη καινοτόμων πράσινων τεχνολογιών.
Ειδικότερα, οι επιστήμονες κατέγραψαν το δυναμικό και τις προοπτικές ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Αγκίστρι, συνέλεξαν στοιχεία για τη βιοποικιλότητα (χλωρίδα και πανίδα) του νησιού, το γεωλογικό-υδρογεωλογικό υπόβαθρό του και τις πραγματικές ανάγκες του σε νερό κατά τη χειμερινή και καλοκαιρινή περίοδο. Παράλληλα προέβησαν σε διερεύνηση των υφιστάμενων συνθηκών διαχείρισης και διάθεσης των υγρών και στερεών αποβλήτων καθώς και της υπάρχουσας κατάστασης των θαλάσσιων μεταφορών και του δικτύου εσωτερικών μετακινήσεων.

Με βάση αυτά τα δεδομένα οι μελετητές του ΕΜΠ προτείνουν σειρά σημαντικών περιβαλλοντικών δράσεων και παρεμβάσεων μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, που θα αποτελέσουν και το υπόβαθρο της προκαταρκτικής έρευνας – μελέτης που υλοποιούν, στο πλαίσιο του οραματικού στόχου και σχεδίου της Νομαρχίας Πειραιά.

Οι προτεινόμενες από το ΕΜΠ παρεμβάσεις που δίνουν ένα πρώτο στίγμα αναφορικά με το που κινείται η όλη προσπάθεια της Νομαρχίας Πειραιά για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης στο Αγκίστρι, ομαδοποιούνται σε επτά θεματικούς άξονες και αφορούν συγκεκριμένα:

1. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Στόχος είναι η ενεργειακή αυτονομία του Αγκιστρίου με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ώστε να αποτελέσει πρότυπο υλοποίησης των δεσμεύσεων της χώρας μας για την ενεργειακή της κάλυψη κατά 20% από ΑΠΕ, μέχρι το 2020. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα επιλεγούν τόσο όσον αφορά το είδος τους όσο και τις θέσεις εγκατάστασής τους, με γνώμονα την εναρμόνισή τους με τις υφιστάμενες χρήσης γης και το τοπίο του νησιού.2. Διαχείριση Υδατικών πόρων και αστικού νερού

Για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων στο νησί (με έμφαση στη ποσοτική διάσταση) θα εξεταστεί αναλυτικά:

- Το δίκτυο υδροδότησης και των υδραυλικών εγκαταστάσεων στα σπίτια, για τη μείωση των διαρροών,

- Η μελέτη και τοποθέτηση συσκευών μείωσης της ζήτησης, όπως βρύσες με περιορισμό ροής, διακόπτες της παροχής νερού με φωτοκύτταρα κ.α.

- Η μελέτη συλλογής ομβρίων και η χρήση τους για εξωτερικές χρήσεις (πότισμα κήπων).

- Η μελέτη δυνατότητας ανακύκλωσης του «γκρι νερού», δηλαδή νερού που προέρχεται από νιπτήρες, μπάνια, πλυντήρια κτλ, μετά από επεξεργασία

- Η αφαλάτωση (με χρήση ανανεώσιμης ενέργειας)3. Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, με:

- Δυνατότητα διαλογής των οικιακών απορριμμάτων στην πηγή

- Χρήση συστημάτων κομποστοποίησης, σε οικιακό αλλά και σε κοινοτικό επίπεδο, για τα οργανικά απορρίμματα

- Ασφαλής διαχείρισης των υπολειμμάτων που παραμένουν μετά την ανακύκλωση είτε σε χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, είτε με ενεργειακή αξιοποίησής τους μαζί με άλλα υπολείμματα (π.χ. βιομάζα από το πευκοδάσος και τα κλαδιά).

- Εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης των παραγόμενων υγρών αποβλήτων

- Αποκατάσταση των υφιστάμενων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) προκειμένου να σταματήσουν οι συγκεκριμένες εστίες ρύπανσης.4. Βιώσιμες μεταφορές

Στο πλαίσιο της πολιτικής των «πράσινων μεταφορών», εξετάζονται:

- Πιλοτικές επεμβάσεις στις θαλάσσιες μεταφορές, όπως δρομολόγηση πλοίων με δραστικά περιορισμένη επίπτωση στην ατμόσφαιρα και στο θαλάσσιο περιβάλλον

- Προώθηση οικονομικών κινήτρων και αντικινήτρων για την αντικατάσταση των παλαιών ΙΧ αυτοκινήτων με φιλικά προς το περιβάλλον μέσα (με υβριδικά ή και ηλεκτρικά μέσα).

- Δημιουργία Ποδηλατοδρόμων και σταθμών στάθμευσης Park –n- Ride.5. Προστασία και βιώσιμη διαχείριση της δασικής βλάστησης

Στο θεματικό αυτό άξονα εξετάζεται:

- Η προστασία και διαχείριση του πευκοδάσους του Αγκιστρίου με επεμβάσεις όπως αφαίρεση βιαμάζας (ξερά φύλλα και κλαδιά, επιλεκτικές υλοτομίες…), τεχνητή κονιορτοποίηση ξερής φυλλόστρωσης, επιλεγμένες φυτεύσεις για ανανέωση λόγω απουσίας φυσικής αναγέννησης

- Η εκπόνηση μελέτης για την προστασία του φυσικού πλούτου (χλωρίδα και πανίδα) του νησιού.6. Αποτύπωση γεωλογικού –υδρογεολογικού υποβάθρου

Στο πλαίσιο αυτό, αρχικά θα εκτιμηθούν τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων νερών. Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, θα είναι δυνατές ασφαλείς προβλέψεις για τη βελτίωση αυτών των χαρακτηριστικών και τη διατήρησή τους σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση με πρότυπα-προδιαγραφές.7. Αποτύπωση του ατμοσφαιρικού περιβαλλοντικού ίχνους

Η επιστημονική ομάδα του ΕΜΠ εξετάζει την εγκατάσταση σε κατάλληλα επιλεγμένο σημείο, μετεωρολογικού σταθμού μαζί με αυτοματοποιημένα όργανα παρακολούθησης βασικών παραμέτρων ποιότητας του αέρα.Κατά τη φάση της προκαταρκτικής μελέτης, το ΕΜΠ αφού εκτιμήσει ποιες από τις παραπάνω προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι σκόπιμο να μελετήσει αναλυτικά, θα προβεί σε ενδεικτική κοστολόγηση και αξιολόγηση αυτών, προτείνοντας ταυτόχρονα τρόπους χρηματοδότησης και υλοποίησής τους.

Σημειώνεται ότι οι επιστήμονες του ΕΜΠ και ο αντινομάρχης Υποδομών, κατά την επίσκεψή τους στο Αγκίστρι, είχαν συνάντηση εργασίας με τον πρόεδρο της Κοινότητας του νησιού κ. Ιωάννη Αθανασίου και εκπροσώπους τοπικών φορέων, ενώ προβλέπεται να υπάρξει σειρά επαφών της Νομαρχίας Πειραιά και του Πολυτεχνείου με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς του νησιού, ώστε να εξεταστούν από κοντά όλοι οι παράμετροι που θα επισπεύσουν την πραγματοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου.

Σε δηλώσεις του ο Νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας, τόνισε ότι «Η πράσινη ανάπτυξη, εκτός από απάντηση στην εξάντληση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, στην καταστροφή του περιβάλλοντος και την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, αποτελεί και προϋπόθεση επιβίωσης για την δοκιμαζόμενη ελληνική οικονομία. Γι’ αυτό και βασικός στόχος μας στην Νομαρχία Πειραιά, είναι να προχωρήσουμε σε πράσινες πρωτοβουλίες και δράσεις που θα τονώσουν την τοπική οικονομία, θα εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες ζωής στους συμπολίτες μας και θα προσφέρουν στην περιοχή μας σημαντικές προοπτικές για το μέλλον. Ειδικότερα για την μετατροπή του Αγκιστρίου σε «πράσινο νησί», έχουμε την πολιτική βούληση, έχουμε την αποφασιστικότητα και με την επιστημονική γνώση του Πολυτεχνείου, το οποίο ευχαριστώ θερμά για την άμεση και ειλικρινή υποστήριξη και ανταπόκρισή του, πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να θέσουμε τις βάσεις για μια διαφορετική ανάπτυξη στο νησί, με σεβασμό στον πολίτη και στο περιβάλλον, που θα αποτελέσει πρότυπο για ολόκληρη την χώρα».

http://trelopeiraiotes.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου