Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Αναρτήθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαλαμίνας – αντίστοιχα έχει αναρτηθεί από την Παρασκευή 23/4 στο δημαρχείο - η πρόταση του μελετητή όσον αφορά το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Στην πρόταση αυτή συνεκτιμήθηκαν όλα τα αιτήματα φορέων και δημοτών, όπως αυτοί εμπλέκονται στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για το θέμα που έχει ξεκινήσει.


Στο νέο ΓΠΣ ελήφθησαν επίσης υπόψη...

 α) η εξέταση – διερεύνηση της περιοχής για πιθανές οικιστικές επεκτάσεις του σχεδίου πόλης, ώστε να μην περιλαμβάνονται περιοχές εντός δασικών εκτάσεων και β) η αναθεώρηση των συντελεστών δόμησης (ΣΔ) σε περιοχές εντός το παλαιού σχεδίου - δεδομένου ότι με το υφιστάμενο εγκεκριμένο ΓΠΣ έχουν επέλθει σημαντικές και απαράδεκτες μειώσεις. Μέχρι σήμερα έχουν συνταχθεί κείμενα και χάρτες που άπτονται του χωροταξικού πλαισίου του Δήμου, του πολιτιστικού, ιστορικού και αρχιτεκτονικού του αποθέματος, της χωροταξικής διάρθρωσης - χρήσεις γης, της πολεοδομικής οργάνωσης, της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, των αστικών υποδομών και των υποδομών κοινής ωφέλειας.Σκοπός της παρούσας ανάρτησης είναι η όσο το δυνατό πιο ευρεία ενημέρωση των πολιτών του Δήμου μας, ώστε να υποβληθούν τυχόν νέες προτάσεις ή ενστάσεις επί της πρότασης, που παρουσιάζεται, στο e-mail: dimarxos2@salamina.gr .“Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για ένα σύγχρονο Δήμο, αφού χαράζει τις κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες θα κινηθεί ο τόπος για τα επόμενα χρόνια” τονίζει ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Σπύρος Σοφράς. “Με την ανάρτηση σήμερα της πρότασης στο διαδίκτυο, ακόμη ένας στόχος αυτής της δημοτικής αρχής υλοποιήθηκε” καταλήγει.

http://salamina-press.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου