Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

Δήλωση Αντιδημάρχου Διοίκησης και Αναπληρωτής Δημάρχου κ. Νίτσας Βλασσοπούλου για τα ΚΕΠ

Νέου Φαλήρου και Παλιάς Κοκκινιάς
Η Αντιδήμαρχος Διοίκησης και αναπληρωτής Δημάρχου κ. Νίτσα Βλασσοπούλου, με εντολή του Δημάρχου Πειραιά κ. Παναγιώτη Φασούλα, προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε, τα δύο ΚΕΠ του Δήμου Πειραιά (Νέου Φαλήρου και Παλιάς Κοκκινιάς), να συνεχίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία τους.


Η Αντιδήμαρχος Διοίκησης και αναπληρωτής Δημάρχου κ. Νίτσα Βλασσοπούλου, δήλωσε:


«Στις 18/3/2010 η ΔΟΛΚΕΠ ( Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφάσισε να κατανεμηθούν 382 θέσεις συμβασιούχων ετήσιας διάρκειας για τη στελέχωση των ΚΕΠ, όλης της χώρας στα οποία οι συμβάσεις μίσθωσης έργου έληγαν κατά το χρονικό διάστημα από 1/11/09 - 31/5/2010.


Στις 30/3/2010 με την 07/Δ.Τ.Α /2328/29-03-10 και 07/Δ.Τ.Α /οικ. 2526/30-03-10 αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας εγκρίθηκαν 9 συνολικά συμβάσεις μίσθωσης έργου για τον Δήμο Πειραιά.

Στις 12/4/2010 ενημερώθηκε ο Δήμος Πειραιά με έγγραφο της περιφέρειας για 9 θέσεις (που είχαν λήξει14/4/2010).


Άμεσα ο Δήμος Πειραιά, επίσπευσε τις διαδικασίες και την ίδια ημέρα, στις 14/4/2010 διαβιβάστηκε η ανακοίνωση του δημάρχου προς το ΑΣΕΠ (έκδοση ανακοίνωσης, έλεγχος από το ΑΣΕΠ, δημοσίευση σε εφημερίδες, υποβολή αιτήσεων εντός δέκα ημερών, έκδοση αποτελεσμάτων το αργότερο σε είκοσι ημέρες από τη λήξη υποβολής αιτήσεων).


Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Παναγιώτης Φασούλας δεσμεύτηκε ότι τα ΚΕΠ θα λειτουργήσουν με προσωπικό του Δήμου Πειραιά έως την πρόσληψη του νέου προσωπικού και ήδη έχουν τοποθετηθεί χειριστές.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου