Δευτέρα, 5 Απριλίου 2010

ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (LOGISTICS ΟΛΠ)

Ο ΟΛΠ παράλληλα με την αναδιάρθρωση των τομέων δραστηριότητάς του οφείλει στρατηγικά να εισέλθη σε νέους τομείς παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι φυσικά είναι συμβατοί με τους καταστατικούς σκοπούς και τους επιχειρηματικούς του στόχους. Ο χώρος των logistics είναι ένας εξ αυτών. Φορείς οι οποίοι ασχολούνται με τη φορτοεκφόρτωση ή διαμετακόμιση εμπορευμάτων είναι γενικώς παραδεκτό ότι οφείλουν να ασχολούνται με ολόκληρη την αλυσίδα εμπορευμάτων από την παραγωγή του προϊόντος μέχρι την τελική διάθεσή του στις αγορές και τους καταναλωτές.Η κατασκευή του Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου (ΕΚΘΠ), στο οποίο θα συγκεντρωθεί ο τεράστιος όγκος των εμπορευματικών δραστηριοτήτων της Αττικής αποτελεί τη μεγάλη ευκαιρία για τον ΟΛΠ Α.Ε. επέκτασης των δραστηριοτήτων του στον χώρο των logistics. Η επικείμενη διακήρυξη από τον ΟΣΕ / ΕΡΓΟΣΕ των όρων της νέας σύμβασης παραχώρησης του χώρου ανάπτυξης των εργασιών logistics, απαιτεί προκειμένου ο ΟΛΠ να είναι ένας εκ των συμμετόχων στο νέο εμπορευματικό γίγνεσθαι, την άμεση ίδρυση θυγατρικής εταιρίας Συνδυασμένων Μεταφορών και Εμπορευμάτων. Στα επόμενα σημεία περιγράφεται το υπο εξέλιξη εμπορευματικό έργο του Θριασίου καθώς και τα πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή του ΟΛΠ μέσω θυγατρικής του εταιρίας στο έργο αυτό

1. Ιστορικό του έργουΤο Εμπορευματικό Κέντρο Θριασίου Πεδίου (ΕΚΘΠ) αποτελεί κομβικό σημείο της εν γένει προσπάθειας εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του εμπορευματικού έργου, καθώς σε αυτό θα συγκεντρωθεί ο μεγαλύτερος όγκος από τις εμπορευματικές δραστηριότητες της Αττικής, που αποτελούν τη σημαντική πλειοψηφία των συνολικών εμπορευματικών δραστηριοτήτων και θα αποτελέσει το κεντρικό εμπορευματικό σταθμό της Ελλάδας, ενδεχομένως δε και ένα σημαντικό διεθνές εμπορευματικό κέντρο. Επιπλέον, θα αποτελέσει τμήμα ενός ευρύτερου συγκροτήματος, συνολικού εμβαδού 2.000 στρεμμάτων, που θα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις του ΟΣΕ, τελωνεία, αποθήκες και πλήθος μεγάλων εταιριών διαχείρισης και logistics.Το εμπορευματικό κέντρο θα συνδέεται απευθείας νοτιοανατολικά με το Ικόνιο, τον Πειραιά και την Ελευσίνα. Προς Βορρά θα υπάρχει σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και προς Δύση με την Πάτρα και τη Μεγαλόπολη. Η οδική πρόσβαση εξασφαλίζεται με την άμεση σύνδεση του ΕΚΘΠ με την Αττική Οδό και τη σύνδεση με την Εθνική Οδό (μέσω της Αττικής Οδού και της Περιφερειακής Λεωφόρου Ασπροπύργου).Το ΕΚΘΠ προβλέπεται να αναπτυχθεί σε ένα ακίνητο συνολικής έκτασης 600m2 , μέσω της σύναψης σύμβασης παραχώρησης μεταξύ της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., η οποία αποτελεί την Αναθέτουσα Αρχή του Έργου και του Παραχωρησιούχου. Για την ανάδειξη του παραχωρησιούχου του ΕΚΘΠ επιλέχθηκε αρχικά, από την τότε Αναθέτουσα Αρχή του έργου, η διαδικασία του κλειστού διαγωνισμού. Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι κλήθηκαν να υποβάλλουν τεχνική και οικονομική προσφορά κατά τη Β΄ Φάση του διαγωνισμού για την ανάδειξη του παραχωρησιούχου με το σύστημα της συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς. Η ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ, που έχει σήμερα την ευθύνη διεξαγωγής του παραπάνω διαγωνισμού (Αναθέτουσα Αρχή), παρέλαβε τον διαγωνισμό στο τέλος Ιουλίου 2007, ενώ είχε ολοκληρωθεί η Α’ Φάση και συνέταξε τα τεύχη της Β΄ Φάσης του διαγωνισμού. Ο Προσωρινός Ανάδοχος δεν προσκόμισε την Εγγυητική Επιστολή, και το Δ.Σ. της ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε., με την υπ’ αριθμ. 139/Α1/15.07.2009 απόφασή του ματαίωσε τον διαγωνισμό, καθώς δεν υπήρχε δεύτερος στην κατάταξη διαγωνιζομένων.Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η επικαιροποίηση των Τευχών Δημοπράτησης, προκειμένου να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός, σε μία φάση, με κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα, χωρίς υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών. Σύμφωνα με τον τρέχοντα σχεδιασμό της Αναθέτουσας Αρχής δεν υπάρχει συγκεκριμένη χρονική δέσμευση για την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Εκτιμάται ότι μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2010 θα έχει ολοκληρωθεί η αναμόρφωση των Τευχών Δημοπράτησης και η αποστολή τους στην ΕΔΑ Μεταφορών για προέγκριση. Η διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας (μέχρι την ανάδειξη του Παραχωρησιούχου) εκτιμάται σε 12 – 18 μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ενώ η έναρξη λειτουργίας του ΕΚΘΠ εκτιμάται σε 12 μήνες από την έκδοση των σχετικών αδειών.2. Εμπορευματικός Σταθμός και ΙκόνιοΤο συγκρότημα του Θριασίου Πεδίου σχεδιάστηκε και υλοποιείται με στόχο τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων, που υπάρχουν σήμερα διάσπαρτες στη ευρύτερη περιοχή της Πρωτεύουσας (Σταθμός Διαλογής, terminal για containers, τελωνείο, εμπορικός σταθμός, αποθήκες εμπορευμάτων κλπ). Οι σημαντικές επενδύσεις των κοινοτικών πόρων έγιναν προκειμένου να αναπτυχθεί στην Αττική το πρώτο εμπορευματικό κέντρο συνδυασμένων μεταφορών στην Ελλάδα, που θα εξυπηρετεί όλα τα μέσα μεταφοράς (φορτηγό-τρένο-πλοίο).Ως εκ τούτου, αναπόσπαστο στοιχείο για την λειτουργία του ΕΚΘΠ αποτελεί η ολοκλήρωση της κατασκευής της σιδηροδρομικής σύνδεσης του Θριασίου Πεδίου με τον Λιμένα του Ν. Ικονίου, που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, σύμφωνα με την Απόφαση Ε(2009) 1619/4.3.2009.Ο ΟΛΠ Α.Ε., από την άλλη πλευρά, είναι ο μεγαλύτερος φορέας διαχείρισης μοναδοποιημένων φορτίων (εμπορευματοκιβωτίων), με ετήσια, κατά μέσο όρο, διακίνηση η οποία θα ανέρχεται στο 1.000.000 TEUs. Το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί αναμφίβολα το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και την κύρια πύλη εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου. Η εγγύτητά του στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας και στην πολυπληθέστερη περιφέρεια της Ελλάδας (Αττική) του προσδίδει αδιαμφισβήτητα κυρίαρχη θέση για την εξυπηρέτηση των εισαγωγών και εξαγωγών και αυτό άλλωστε αποδεικνύεται από το γεγονός ότι από τον Πειραιά περνάει το 20% των θαλασσίων εισαγωγών που αντιστοιχεί στο 16% του συνόλου των εισαγωγών της χώρας.Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η διασύνδεση και αλληλεπίδραση του ΕΚΘΠ και του Λιμανιού του Πειραιά, αποτελεί τον κρισιμότερο παράγοντα για τη βιωσιμότητα και την αποδοτική λειτουργία της επένδυσης. Ο ΟΛΠ είναι ο φορέας εκείνος που μπορεί να διασφαλίσει και να εγγυηθεί την προσέλκυση των θαλασσίων φορτίων, που θα αποτελέσουν τον κύριο όγκο εργασιών του κέντρου, ενώ παράλληλα θα αναπτύξει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τους πελάτες του, ενισχύοντας τη θέση του στον τομέα παροχής λιμενικών υπηρεσιών και λοιπών υπηρεσιών logistics με υψηλή προστιθέμενη αξία.3. Η ανάπτυξη του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και το Θριάσιο / Συγκριτικά Πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή του ΟΛΠ στη διαχείριση και εκμετάλλευση του ΚέντρουΤα οφέλη που μπορούν να προκύψουν για τον ΟΛΠ, από την ενδεχομένη συμμετοχή του στον διαγωνισμό για την παραχώρηση του ΕΚΘΠ, συνοψίζονται στα ακόλουθα :Α) Οικονομικά ΠλεονεκτήματαΑύξηση της εμπορευματικής κίνησης του ΟΛΠ, η οποία αναμένεται να προκύψει λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρονται από τη συνδυασμένη μεταφορά φορτηγό - τρένο -πλοίο, αλλά και τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που θα αναπτυχθούν και θα παρέχονται στο Κέντρο. Πιο συγκεκριμένα, η συνδυασμένη μεταφορά θα οδηγήσει στην προσφορά ανταγωνιστικότερων τιμών και κατά συνέπεια σε αύξηση του μεριδίου του ΟΛΠ στις θαλάσσιες μεταφορές. Επιπλέον, η συμμετοχή του ΟΛΠ σε μια κερδοφόρα επιχείρηση, σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις του χώρου, θα οδηγήσει σε θετική επίδραση στα ενοποιημένο οικονομικά αποτελέσματά και αύξηση της κερδοφορίας του ΟΛΠ και της χρηματιστηριακής του αξίας.Β) Λειτουργικά ΠλεονεκτήματαΔιεύρυνση και αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΟΛΠ μέσω της στρατηγικής συνεργασίας του με εταιρίες παροχής υπηρεσιών logistics και μεγάλες μεταφορικές εταιρίες, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την εμπειρία και τον ειδικό εξοπλισμό που διαθέτει ο Οργανισμός. Επιπλέον, αναμένεται να υπάρξει εξορθολογισμός και βελτιστοποίηση των διαδικασιών διακίνησης και διαχείρισης των εμπορευματοκιβωτίων, μέσω της δημιουργίας νέων αποθηκευτικών χώρων και λειτουργικών εγκαταστάσεων εν γένει.Γ) Κοινωνικά ΠλεονεκτήματαΑύξηση των θέσεων εργασίας εντός και εκτός του λιμανιού του Πειραιά, μέσω της ποιοτικής και ποσοτικής διεύρυνσης των εμπορικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού.4. Η νομική μορφή της παρέμβασης / χρηματοδότησηΑ) Ίδρυση Θυγατρικής Εταιρίας του ΟΛΠΓια τη συμμετοχή του Οργανισμού στο διαγωνισμό για την παραχώρηση του ΕΚΘΠ, κρίνεται αναγκαία η ίδρυση θυγατρικής εταιρίας του, με το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο και στην οποία, καταρχήν, θα μετέχει αποκλειστικά και μόνον ο ίδιος. Η εν λόγω εταιρία δύναται να λάβει μέρος στο διαγωνισμό με τους ακόλουθους δύο τρόπους, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που θα δημοσιευθεί:ü είτε ως μέλος της ένωσης των εταιριών που θα υποβάλλουν από κοινού προσφορά για την ανάληψη του έργου, με ποσοστό συμμετοχής σε αυτή, που θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 49%, προκειμένου να μπορεί να χρηματοδοτηθεί το έργο από τον αναπτυξιακό νόμο (βλ. πιο κάτω περίπτωση Γ Χρηματοδοτικό σχήμα Έργου).ü είτε με απευθείας συμμετοχή στο διαγωνισμό, ήτοι χωρίς τη δημιουργία ένωσης εταιριών, αφού προηγούμενως όμως εισέλθουν στο μετοχικό της κεφάλαιο οι εταιρίες εκείνες με τις οποίες θα συμπράξει για την ανάληψη και εκτέλεση του έργου. Επισημαίνεται ότι έκαστη των εν λόγω εταιριών, θα κληθεί να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής του ΟΛΠ, ανάλογα με το ποσοστό που θα συμφωνηθεί για τη συμμετοχή της στο έργο. Το ποσοστό που θα διατηρήσει ο Οργανισμός στη θυγατρική του, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 49%.

Β) Διαμόρφωση Υποψηφίου Σχήματος για την υποβολή πρότασηςΤο υποψήφιο σχήμα στο οποίο θα συμμετάσχει ο ΟΛΠ για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς, κατά τη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης παραχώρησης του ΕΚΘΠ, θα πρέπει να φέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:ü Να μπορεί να διασφαλίζει και να εγγυηθεί τη μέγιστη δυνατή, ετήσια προσέλκυση εμπορευματοκιβωτίων στο Κέντρο. Κατά συνέπεια εκτός από τον ΟΛΠ στο σχήμα θα πρέπει να συμμετάσχει μια ή περισσότερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διακίνησης και διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων και οι οποίες μπορούν να εγγυηθούν την διακίνηση συγκεκριμένων φορτίων μέσω του ΕΚΘΠ.ü Να διαθέτει σημαντικό μερίδιο στο μεταφορικό έργο που εκτελείται από και προς το λιμάνι του Πειραιά. Είναι συνεπώς αναγκαία η σύμπραξη του ΟΛΠ με μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές ή ξένες μεταφορικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι.ü Να συμμετέχει σε αυτό μια εργοληπτική επιχείρηση έβδομης (7ης) τάξης του ΜΕΕΠ, δεδομένης της υποχρέωσης κατασκευής του συνόλου των εγκαταστάσεων του εμπορευματικού κέντρου από τον Παραχωρησιούχο. Η εταιρία αυτή μπορεί να συμμετέχει άμεσα στο υποψήφιο σχήμα, ως μέλος του ή απλώς να είναι υπεργολάβος αυτού.Τέλος, στο σχήμα του υποψηφίου αναδόχου (ΟΛΠ και λοιποί) θα μπορούσε να συμμετάσχει και οποιαδήποτε άλλη εταιρία κριθεί, από τη διοίκηση του Οργανισμού, ικανή να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της συγκεκριμένης υποψηφιότητάς στο διαγωνισμό, αλλά και στην αποδοτική λειτουργία και εκμετάλλευση του κέντρου, σε περίπτωση ανάληψης του έργου από το εν λόγω σχήμα.Γ) Χρηματοδοτικό Σχήμα ΈργουΤο χρηματοδοτικό σχήμα του έργου θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαπραγματεύσεων για τη διαμόρφωση του υποψηφίου σχήματος (συμμετέχοντες, ποσοστά συμμετοχής έκαστου κλπ), αλλά και των διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες και τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που ενδεχομένως θα χρηματοδοτήσουν το έργο. Εν προκειμένω, επισημαίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου και από τον αναπτυξιακό νόμο, υπό την προϋπόθεση που θέτει η παρ. 4 περ. β του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004, ήτοι τη συμμετοχή του ΟΛΠ στο υποψήφιο σχήμα, σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 49%.Τέλος, σημειώνεται ότι θα επιδιωχθεί η διαμόρφωση του χρηματοδοτικού σχήματος του έργου, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ή να αποφευχθεί πλήρως η κεφαλαιουχική επιβάρυνση του Οργανισμού, μέσω της εισφοράς, στο έργο, ίδιων κεφαλαίων.5. Η διαδικασίαΗ διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, προκειμένου να δρομολογηθεί η συμμετοχή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς στο διαγωνισμό για την Παραχώρηση του έργου του ΕΚΘΠ, συνοψίζεται στα ακόλουθα:i. Έκδοση της απόφασης του ΔΣ του ΟΛΠ, με την οποία θα εγκρίνεται η ίδρυση θυγατρικής εταιρίας του, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω στην παράγραφο 5Α.ii. Άμεση ίδρυση της εν λόγω θυγατρικής εταιρίας.iii. Εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού και δύο μελών αυτού για τη διενέργεια όλων των διαπραγματεύσεων που απαιτούνται τόσο για τη δημιουργία του υποψηφίου σχήματος στο οποίο θα μετάσχει ο ΟΛΠ για την υποβολή της πρότασης όσο και για τη διαμόρφωση του χρηματοδοτικού σχήματος του έργου. Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των πιο πάνω διαπραγματεύσεων θα υποβληθεί προς τελική έγκριση, στο αποφασίζον όργανο του ΟΛΠ, το υποψήφιο σχήμα της ένωσης των εταιριών όπως αυτό θα διαμορφωθεί τελικά, καθώς και το χρηματοδοτικό σχήμα του έργου, όπως αυτό θα προκύψει.

*ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ.ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (Logistics ΟΛΠ A.E.)

www.piraeusnews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου