Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010

Συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Σαλαμίνος

Έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Δημοτικού και Κοιν. Κώδικα (Ν.3463/2006) να σας καλέσουμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Σαλαμίνος την ερχόμενη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 - 4 - 2010 και ώρα 11.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την μίσθωση χώρου για την δημιουργία αμαξοστάσιου και ψήφιση πίστωσης.2. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου ¨Κατασκευή νέων δικτύων δημοτικού φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους¨ προϋπ/σμού 302.500,00 € με Φ.Π.Α.3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.541,73 € για την επισκευή δύο αντλιών τύπου ROVATTI του αντλιοστάσιου του Δήμου Σαλαμίνος.4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.883,00 με Φ.Π.Α. για την εργασία ¨φωτοτυπίες σχεδίων τεχνικής Υπηρεσίας.5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.858,80 € με Φ.Π.Α. για την ¨Υπογραφή ετήσιου συμφωνητικού συντήρησης συστήματος μηχανογραφικών εφαρμογών Δήμου Σαλαμίνος¨.6. Ψήφιση πίστωσης για την ¨Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης υαλοσφαιριδίων¨ προϋπ/σμού 44.987,80 € με Φ.Π.Α.7. Ψήφιση πίστωσης για την ¨Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου¨ προϋπ/σμού 44.649,90 € με Φ.Π.Α.8. Ψήφιση πίστωσης για την ¨Προμήθεια λογισμικού (S/W)¨ προϋπ/σμού 27.588,90 € με Φ.Π.Α.9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την ¨Προμήθεια κάδων απορριμμάτων πλαστικοί¨ προϋπ/σμού 44.104,50 € με Φ.Π.Α.10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την ¨Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες των Δημοτικών κτιρίων¨ προϋπ/σμού 21.828,40 € με Φ.Π.Α.11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την ¨Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την συντήρηση οδικού δικτύου¨ προϋπ/σμού 44.893,42 € με Φ.Π.Α.12. Απόδοση λογαριασμού παγίας προκαταβολής οικ. Έτους 2010 του Δήμου Σαλαμίνος για τη χρονική περίοδο από 26-1-2010 έως 9-4-2010.13. Έγκριση τιμολογίων.14. Προέγκριση αδειών ίδρυσης καταστημάτων.15. Χορήγηση αδειών μουσικών οργάνων.16. Αντικατάσταση αδειών λειτουργίας καταστημάτων17. Ανανέωση αδειών μουσικών οργάνων.18. Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστημάτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΟΦΡΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ


http://salamina-press.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου