Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

Προγράμματα και δράσεις για τη Ναυτιλια

Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ), η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής ( Γ.Γ.Λ.Λ.Π.) συγχωνεύθηκε με υπηρεσίες του τέως ΥΕΝΑΝΠ , αποτελώντας τη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής (Γ.Γ.Ν.Π).Η Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενη στον κοινωνικό της ρόλο και αναγνωρίζοντας τη σημασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, εκπόνησε το εν λόγω Στρατηγικό Σχέδιο για την περίοδο 2010-2012, στο οποίο περιλαμβάνονται οι Στρατηγικοί της Στόχοι με βασικό όραμα μία σύγχρονη, Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής, με αναβαθμισμένες αρμοδιότητες , άρτια εξοπλισμένη και αποτελεσματική, με κοινωνικό πρόσωπο και στελέχη εκπαιδευμένα και ικανά να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

www.piraeusnews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου