Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

Θυγατρική για τον τομέα της ναυπηγοεπισκευής ιδρύει ο ΟΛΠ

Την ίδρυση θυγατρικής εταιρίας με τον τίτλο «Ναυπηγοεπισκευαστικές Υπηρεσίες ΟΛΠ ΑΕ (ΝΑΥΣ ΟΛΠ ΑΕ)» αποφάσισε ομόφωνα τη Μ.Τρίτη το ΔΣ του ΟΛΠ μετά από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Γιώργου Ανωμερίτη. Η εταιρία αυτή, η οποία αρχικά ιδρύεται από τον ΟΛΠ ΑΕ, μετά τη συγκρότησή της πρόκειται να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο, έτσι ώστε να συμμετάσχουν όλοι όσοι υπηρετούν τον χώρο της ναυπηγοεπισκευής και θέλουν να δραστηριοποιηθούν μέσω αυτής.Όπως ανακοινώθηκε, η εταιρία αυτή, θα στοχεύει στο συντονισμό των διάσπαρτων και μικρής δυναμικότητας εταιρειών του κλάδου, η οποία θα λειτουργήσει ως καταλύτης και πολλαπλασιαστής των δυνατοτήτων της Ζώνης. Στην εταιρία θα παραχωρηθούν από τον ΟΛΠ, σύμφωνα με μελέτη η οποία επικαιροποιείται, όλες οι σημερινές αρμοδιότητες και εγκαταστάσεις του ΟΛΠ οι οποίες θα λειτουργήσουν μέσα σε νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, προς όφελος του οργανισμού, των επιχειρήσεων της Ζώνης και των εργαζομένων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Πειραιά.Στις άμεσες προθέσεις του ΟΛΠ Α.Ε. είναι και η κατασκευή νέας σύγχρονης δεξαμενής τύπου PANAMAX, η οποία θα εγκατασταθεί στο Πέραμα, προκειμένου να εξυπηρετεί επισκευαστικά τις ανάγκες του λιμανιού.Όπως τόνισε και ο Γ.Ανωμερίτης «λιμάνι διεθνώς χωρίς επισκευαστική βάση δε νοείται». Με την εγκατάσταση της νέας δεξαμενής θα εγκαταλειφθούν οι μόνιμες παλαιές δεξαμενές, οι οποίες λειτουργούν από τον προπερασμένο αιώνα εντός του κύριου λιμένα, με σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη λειτουργία του. Η νέα δεξαμενή θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής και όχι ναυπήγησης, αφού κατά την άποψη του ΟΛΠ για τα θέματα ναυπήγησης αρκούν οι κλίνες του Περάματος, του Σκαραμαγκά και της Ελευσίνας.Σύμφωνα με την εισήγηση προς το ΔΣτου ΟΛΠ του Γ.Ανωμερίτη, η εταιρεία αυτή θα αναλάβει :- Την οργάνωση, ανάπτυξη και διαχείριση κάθε θέματος ή υπηρεσίας, η οποία εντάσσεται στον χώρο των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων και των επιχειρήσεων της Ζώνης.- Την παροχή υπηρεσιών εμπορικών προωθήσεων των υπηρεσιών και παραγόμενων προϊόντων στην διεθνή αγορά.- Την προώθηση πολιτικής δημόσιων σχέσεων και πωλήσεων της Ζώνης και των επιχειρήσεών της.- Την παροχή υπηρεσιών για εργασίες δεξαμενισμού, ρυμούλκησης, ναυαγιαίρεσης, ανέλκυσης πλοίων και κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών.- Την προώθηση χρηματοοικονομικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών θεμάτων προς κάθε είδους παρόχους του εσωτερικού και του εξωτερικού.- Την αξιοποίηση (με μίσθωση ή παραχώρηση) χώρων λιμενικών εγκαταστάσεων, εντός των οποίων θα λειτουργούν αποκλειστικά επιχειρήσεις της ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης.- Την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, μελέτης, τεκμηρίωσης, πληροφορικής,κ.λ.π. προς όλους τους παρόχους ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών.- Την φροντίδα συνεχούς εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των χερσαίων και πλωτών μέσων ιδιοκτησίας ΟΛΠ Α.Ε..- Κάθε άλλη εργασία, η οποία απαιτείται για την προώθηση των εργασιών και του κύρους της Ζώνης.

http://salamina-press.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου