Τετάρτη, 7 Απριλίου 2010

Απάντηση του Δημάρχου Κορυδαλλού σε όσα λέγονται για τους ''ενοικιαζόμενους''εργαζομένους και το υπο κατασκευή Δήμαρχείο


Για την όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική ενημέρωση μας, θεωρήσαμε αναγκαίο πως θα έπρεπε να ρωτήσουμε και τον κ. Κασιμάτη, όπως και πράξαμε. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κλείσουμε κάποιο ραντεβού στο γραφείο του και για τον λόγο αυτό θα σας μεταφέρουμε όσα είπαμε τηλε- φωνικά:Σχετικά με το θέμα που προέκυψε με τους εργαζόμενους, που σύμφωνα με δημοσιεύματα ενοικιάζει ο Δήμος Κορυδαλλού στον Δήμο Νίκαιας, ο κ. Κασιμάτης μίλησε και μας ενημέρωσε ότι ...

σχετική τοποθέτηση έκανε και στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορυδαλλού, διευκρίνισε ότι αφορούν προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα. Για τα προγράμματα αυτά στα οποία πε- ριλαμβάνεται και η πληρωμή των εργαζομένων, όταν ένας ΟΤΑ δεν διαθέτει Δημοτική Επιχείρηση συνεργάζεται με άλλον Δή- μο. Αυτό συμβαίνει πάνω από δέκα χρόνια και μεταξύ Δήμου Κο- ρυδαλλού και Δήμου Νικαίας. Οι εργαζόμενοι πληρώνονται με χρήματα που εξασφαλίζει ο Δήμος Νίκαιας αλλά επειδή δεν δια- θέτει δημοτική επιχείρηση πληρώνονται μέσω της δημοτικής επιχείρησης του Κορυδαλλού, σύμφωνα με σύμπραξη που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο Δήμων. Αντίστοιχες συνεργασίες υπάρχουν σε πολλούς Δήμους. Οι εργαζόμενοι αυτοί δεν είναι του προγράμματος “Ο Γυμναστής της Γειτονιάς”. Είναι κατανοητό και θεμιτό να γίνεται αντιπο- λίτευση αλλά σε θέματα και προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που προσφέρουν στους πο- λίτες και ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες, πρέπει να τηρείται η δεοντολογία και να υπάρχει κοινω- νική ευαισθησία, μας τόνισε.Σε ό, τι αφορά στην κατασκευή του Δημαρχείου Κορυδαλλού, ο κ. Κασιμάτης τόνισε ότι οι εργα- σίες συνεχίζονται κανονικά και δεν σταμάτησαν ποτέ. Μας ενημέρωσε δε ότι ο Δήμος διεκδικεί το 1.5 εκ. ευρώ που χάθηκε από το πρόγραμμα “Θησέας” αλλά και το δεύτερο μέρος της χρημα- τοδότησης του έργου.Ο Δήμαρχος του Κορυδαλλού μας είπε ότι είναι δύσκολη η οικονομική κατάσταση της συν- τριπτικής πλειοψηφίας των Δήμων. Άρα λοιπόν όλοι αναγκάζονται να διαχειριστούν τους υπάρ- χοντες πόρους ιεραρχώντας τις ανάγκες. Και η μισθοδοσία των εργαζομένων αποτελεί για τους περισσότερους πρώτη προτεραιότητα.Στις συζητήσεις που γίνονται ολοένα και πιο έντονα τον τελευταίο καιρό γύρω από τις συνενώ- σεις, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο ο Κορυδαλλός να συμπεριληφθεί στους Δήμους που θα συνε- νωθούν με τον Καλλικράτη.

http://www.halkidona.gr/

1 σχόλιο: